* تولید انبوه بست و اتصالات داربستی با نشان استاندارد تخصص ماست *ریخته گری و تولید انواع دریچه های منهول چدنی ، قطعات یدکی خودرو ، معدن ، نفت ، گاز و پتروشیمی پذیرفته می شود *

پروژه ها و مشتریان

مسکن مهر
نام کار فرما : شرکت معدن دشت طائی ری
نام پروژه : مسکن مهر
بیشتر
استادیوم تنیس
نام کار فرما : ناظم
نام پروژه : استادیوم تنیس
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : رمضانی
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
شرکت کارون
نام کار فرما : مهندس دلیری
نام پروژه : شرکت کارون
بیشتر
شرکت کارون
نام کار فرما : مهندس دلیری
نام پروژه : شرکت کارون
بیشتر
شرکت کارون
نام کار فرما : مهندس دلیری
نام پروژه : شرکت کارون
بیشتر
سازمان زندانها
نام کار فرما : اسماعیل زاده
نام پروژه : سازمان زندانها
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : محمد رضا شبانی
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
هیئت امام حسین(ع)
نام کار فرما : عطا مرادی
نام پروژه : هیئت امام حسین(ع)
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : فرح بخش
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : بازرگانی رحیم پور
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : بازرگانی رحیم پور
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
ساختمانی
نام کار فرما : فروشگاه غلام پور
نام پروژه : ساختمانی
بیشتر
نام کار فرما : داربست فلزی سینا
نام پروژه :
بیشتر
پتروشیمی
نام کار فرما :
نام پروژه : پتروشیمی
بیشتر
پتروشیمی
نام کار فرما :
نام پروژه : پتروشیمی
بیشتر
نیروگاهی
نام کار فرما :
نام پروژه : نیروگاهی
بیشتر
برجهای تهران
نام کار فرما :
نام پروژه : برجهای تهران
بیشتر
|  1