* تولید انبوه بست و اتصالات داربستی با نشان استاندارد تخصص ماست *ریخته گری و تولید انواع دریچه های منهول چدنی ، قطعات یدکی خودرو ، معدن ، نفت ، گاز و پتروشیمی پذیرفته می شود *

نمایندگی

جهت اطلاع از نمایندگی های سراسر کشور با شماره های 8-56235697 تماس حاصل نمایید.
 
1 •
تبریز : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
2 •
شیراز : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
3 •
اصفهان : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
4 •
بندر عباس : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
5 •
بوشهر : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
6 •
بوشهر : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
7 •
شهرکرد : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
8 •
کاشان : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
9 •
ارومیه : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
10 •
اردبیل : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
11 •
آستارا : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
12 •
رشت : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
13 •
لرستان : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
14 •
تنکابن : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
15 •
نوشهر : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
16 •
قائم شهر : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
17 •
مشهد : شهر
http://www.Darbastfelezi.com : سایت
 
     
|  1